Jakub

Jakub se narodil před sedmnácti lety s velmi vážnou vývojovou vadou levé dolní končetiny. V reálu to znamená, že nemá plně vyvinutý kyčelní kloub, prakticky chybí celá stehenní a lýtková kost.

Ohyb kolene a chodidla je cca 30% a to z důvodu chybějících vazů a článků kostí. Kubovým velkým snem bylo naučit se jezdit na kole. Neměli jsme vůbec tušení, zda to jeho omezení dovolí a jestli nebude potřeba nějaké speciální úpravy na standardním kole.


Vidím to, jako by to bylo včera, Jakuba jsme posadili na staré kolo s klipsnami a běhali s ním dokola na nové, ještě neotevřené silnici. Stačil jeden víkend a bylo jasné, že jeho sen se stal skutečností.

Velice brzo jsme pochopili, že jízda na hřišti nebude Jakubově aktivitě stačit a náhoda tomu chtěla, že jsme se dozvěděli o občanském sdružení Černí koně, které se věnuje hendikepovaným cyklistům v horské i silniční cyklistice. Jakub se stal brzy přední tváří Černých koní a reprezentuje na závodech, ale i na různých osvětových či charitativních akcích.